Družstevní 92, Prachatice, 383 01
388 319 890
geo@geoplan.cz

GEOPLAN Prachatice


geodetické práce

Created with Sketch.
KATASTR NEMOVITOSTÍ

– geometrické plány
– zaměření staveb pro kolaudaci
– oddělování pozemků
– vytyčování vlastnických hranic
– věcná břemena

PROJEKT A STAVBA

– zaměření podkladů pro projekční práce
– vytyčovací práce na stavbách
– zpracování geodetické dokumentace skutečného provedení – zaměřování skutečného stavu objektů

INFORMAČNÍ SYSTÉM MISYS

– prodej, instalace a údržba software MISYS
– zajištění a zpracování dat

– ÚAP, informační systémy obcí – pasporty komunikací, hřbitovů, veřejného osvětlení… – školení uživatelů

Kontaktujte nás